SHINE België

VISIE SHINE

SHINE is een groeiende beweging die jeugdleiders wil ondersteunen om niet-gelovige jongeren in hun omgeving te bereiken en hen daarin te helpen groeien in hun geloof.

MISSIE SHINE

1.  Ondersteunen van jeugdleiders vanaf 15jaar: Nationale en internationale bijeenkomsten of evenementen zoals Rendez-Vous, Summer SHINE

2.  Bereiken van niet-gelovige jongeren tussen 12 en 18jaar door het creëren  van een beweging door:
- SHINE-groepen op te richten in hun omgeving: op hun school,  kerk, hobby's, festivals
- Het organiseren van evenementen: Shine Festival, workshops, AOFF
- Promotie: T-shirts, gadgets

3.  Jongeren helpen groeien in hun geloof: Shine Experience boek/Alpha cursus, relaties opbouwen, workshops

 4.  Drie Visiegroepen oprichten bestaande uit leiders en jeugdleiders vanaf 15 jaar.
- Visiegroep Festivals
- Visiegroep Scholen
- Visiegroep Sport

WAARDEN SHINE

- Werken in de kracht van de Heilige Geest
- Creativiteit
- Plezier maken
- Eenheid
- Gods visie zoeken en volgen

© 2024 Agape Life Belgium