WIE ZIJN WIJ?!

Agapè Life België, in partnerschap met Agapè Europe, wilt Jezus meer bekend maken in België. Door persoonlijke interactie, evenementen, sport, kunst en andere manieren willen we mensen helpen in elk deel van hun leven geestelijk te groeien.

ONZE MISSIE

God schiep en bedacht elke persoon met een uniek doel. Het is door onze relatie met Jezus Christus dat we dit doel kunnen vinden. Wij brengen deze vernieuwende boodschap over aan andere mensen zodat zij dit gaan ervaren en op hun beurt aan anderen doorgeven.

ONZE VISIE

Wij verlangen ernaar om  christenen, die in de kracht van de Heilge Geest wandelen, zich uitstrekken naar andere mensen...zodat elke Belg iemand kent die Jezus echt volgt.

ONZE WAARDEN

Afhankelijk zijn van God
Afhankelijk zijn van God staat centraal in het christelijk leven. We kunnen het niet alleen. We willen vervuld worden van de Heilige Geest. We vertrouwen op Gods kracht, wetende dat Hij alles onder controle heeft.

Geloof
We geloven in God, door te geloven en hopen op dingen die we zelf niet zien. We geloven dat met geloof niets onmogelijk is. 

Eenheid met elkaar
We zijn geroepen om van elkaar te houden. Eenheid in onze organisatie en in het partnerschap met anderen zou duidelijk zichtbaar moeten zijn.

Wat vinden wij belangrijk?
We vinden het belangrijk om in deze maatschappij de waarden die Jezus Christus ons geleerd heeft, uit te leven.

Vrucht dragen
We willen levens en onze samenleving zien veranderd worden. We willen mensen helpen en toerusten om Jezus levenslang te volgen.

Vermenigvuldiging
We willen onze visie zien gebruikt worden door anderen, zodat iedereen ongeacht zijn/haar achtergrond de mogelijkheid heeft om God persoonlijk te leren kennen.

© 2024 Agape Life Belgium